BIO-CONSULT

01 lutego 2017

Zespół LGS, czyli zespół przepuszczającego jelita (leaky gut syndrome – LGS) to efekt zaburzeń jelitowych w rozwoju wielu chorób. Co nasze jelita mogą mieć wspólnego np. z egzemą występującą na skórze? Kiedy stwierdzono, że przyczyny licznych dolegliwości mają swój początek w patologicznie zwiększonej przepuszczalności jelit, powstała hipoteza sugerująca istnienie zespołu chorobowego nazwanego LGS.

Stan przewodu pokarmowego, jak również skład naszej diety odgrywają niezwykle istotną rolę w zachowaniu zdrowia człowieka. Badania naukowe z ostatnich lat wskazują coraz wyraźniej na niezwykle istotny wpływ zaburzeń jelitowych na rozwój różnorodnych chorób, czasem pozornie niezwiązanych z przewodem pokarmowym. Jelita - to nie tylko trawienie pokarmów.

Jelito jest najważniejszym obszarem styku środowiska wewnętrznego organizmu z całym bogactwem biosfery środowiska zewnętrznego. Jego istotna rola staje się jasna, gdy uświadomimy sobie, że oprócz elementów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej diety, pokarmy zawierają również potencjalnie szkodliwe dla nas składniki.

Ściana jelita musi więc służyć jako swoisty rodzaj filtra pozwalającego przenikać do krwi tylko bezpiecznym elementom pokarmu - i to przede wszystkim w formie akceptowanej przez organizm. To zadanie, należące przede wszystkim do nabłonka jelitowego, wspierane jest bardzo istotnie przez znajdującą się w jelicie doskonale rozbudowaną tkankę limfatyczną. W niej znajdują się niezbędne składniki układu immunologicznego, pozwalające chronić organizm przed wnikaniem szkodliwych składników pokarmu, drobnoustrojów i toksyn.

Niezwykle ważną rolą układu immunologicznego jelita jest generowanie swoistej odporności przeciwko drobnoustrojom mogącym atakować inne układy. Wszystkie te funkcje mogą zostać poważnie zaburzone w wypadku uszkodzenia ścian jelita, a w konsekwencji rozwoju zapalenia w jego błonie śluzowej. Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń należy spożywanie niewłaściwych pokarmów i niektórych leków, co w efekcie prowadzi do poważnego zaburzenia składu tzw. fizjologicznej flory jelitowej, kiedy bakterie probiotyczne wypierane są przez bakterie i grzyby patogenne.

Zespół LGS rozpoczyna się, gdy dochodzi do uszkodzenia połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelitowego, który mówiąc kolokwialnie „przecieka” i traci zdolność wybiórczej absorpcji składników pokarmowych.

W ten sposób z jelita do krwii dostają się niewłaściwe, szkodliwe czynniki - co może wywołać szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. W efekcie rozwija się u pacjenta cały szereg objawów z trudną do ustalenia przyczyną, w tym m. in. problemy skórne, zaburzenia trawienne, dolegliwości stawowe, problemy ze snem, słaba koncentracja i pamięć, depresja, problemy kardiologiczne, zaburzenia ciśnienia krwi, obrzęki, i to co najgorsze -  także zaburzenia odporności organizmu.

Do chorób najczęściej kojarzonych z zespołem LGS (warto zwrócić tu uwagę na rolę grzybów pasożytniczych) zaliczamy m. in. choroby alergiczne np. astma, choroby autoimmunologiczne np. cukrzyca typu 1, a nawet podejrzewa się LGS o niektóre choroby układu nerwowego  takie jak stwardnienie rozsiane, parkinsonizm, autyzm, oraz zapalne choroby jelit - choroba Leśniowskiego - Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Ważnym elementem walki z tą przypadłością jest drastyczna zmiana diety, która musi uzupełnić niedobory składników odżywczych, jakie do tej pory były eliminowane z pokarmu - a które mogą pomóc w wygojeniu się jelita.